Disclaimer

DISCLAIMER

Voor het laatst bijgewerkt op 21/10/2020

De website www.puredutchcbd.com is eigendom van VitamineMan BV en bevat informatie over CBD producten. Deze CBD producten zijn bedoeld als aanvulling op de voeding.

CBD PRODUCTEN ZIJN GEEN GENEESMIDDELEN

CBD producten zijn geen geneesmiddelen, maar zijn bedoeld ter ondersteuning van de gezondheid. Het effect van voedingssupplementen varieert van mens tot mens.

Geen enkele uiteenzetting op deze website dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat aangeboden producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte.

PURE DUCTH CBD GEEFT GEEN MEDISCHE ADVIEZEN

Eventuele adviezen zijn geheel vrijblijvend en liggen uitsluitend op het vlak van voeding en CBD producten. Indien je lichamelijk ziek bent, raadpleeg dan een (natuur)arts of therapeut en volg zijn of haar adviezen.

Gebruik je medicijnen, breng dan nooit zelfstandig wijzigingen aan in de frequentie van inname of dosering hiervan. Raadpleeg altijd eerst jouw behandelend arts.

INFORMATIE OP DE WEBSITE VAN VITAMINEMAN

VitamineMan BV verklaart dat de informatie op www.puredutchcbd.com op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. VitamineMan BV kan op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventuele fouten in de teksten op deze website.

AANSPRAKELIJKHEID

VitamineMan BV en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze website.

VOORDAT JE PRODUCTEN KOOPT BIJ PURE DUCTH CBD

Neem voor je een aankoop doet kennis van de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden.