CBD & SPORT

11, 13, 318

CBD & SPORT

ECS
Nog net voor het eind van de eeuwwisseling werd het ECS geïdentificeerd in het menselijk lichaam: het endocannabidoïde systeem. Dit is een neurotransmissiesysteem: een systeem in de hersenen dat signalen verzamelt, opvangt en doorstuurt naar alle organen in het lichaam. Het ECS fungeert als het ware als een regelkamer. Hier wordt de afgifte van hormonen gereguleerd en als het nodig is bijgesteld. Het is belangrijk dat er hiervoor een centraalpunt is, aangezien alle stofjes in de hersenen invloed uitoefenen op elkaar –niet alleen in de hersenen, maar in het hele lichaam.

Het is natuurlijk niet toevallig dat dit systeem het endocannabidoïde systeem werd genoemd. Deze naamgeving was het gevolg van het feit dat de lichaamseigen stofjes in dit systeem een grote overeenkomst vertoonden met een aantal cannabidoïden uit de cannabisplant. De belangrijkste hiervan is cannabidiol – CBD. Doordat dit plantaardige extract zoveel gelijkenis vertoont met de lichaamseigen neurotransmitters uit het ECS, kunnentekorten zeer snel aangevuld worden. Het lichaam werkt moeiteloos samen met dit natuurproduct om ons hele systeem in balans te brengen en optimaal te laten functioneren.

Sporters
Topsporters weten wat flow en focus is. Het is een toestand van optimale prestatie. Het ECS heeft grote invloed op deze toestand van opperste concentratie. Het ligt dus voor de hand dat CBD sporters kan helpen optimaal te presteren. De recepteren van het ECS nemen de CBD vrijwel onmiddellijk op om in het systeem aan het werk te gaan en lichaams- en mentale functies te reguleren en te balanceren.

De regulerende werking van het ECS betreffende pijnbeleving, stress en humeur (positief denken!) helpt de sporter voor, tijdens en na het sporten. Het lichaam werkt dan – naast een goede voeding en voldoende rust -  optimaal om te herstellen van de sportprestaties.